Financiële verslagen

Dat hebben wij goed geregeld
De geldzaken op orde krijgen en houden doe je door een goede financiële administratie aan te leggen. Daar is bij ons vanaf het begin af aan al, de nodige tijd en energie in gestoken.

Zonder schroom bieden we u dan ook vrijelijk toegang tot het overzicht van de zogenaamde Staat van Lasten & Baten 2016, evenals de bijbehorende toelichting.

Overzicht van voorgaande jaren
De Staat van Lasten & Baten over 2015 is hier te downloaden.
Een overzicht ontvangsten en uitgaven over 2014 is hier ter download beschikbaar. 
De toelichting bij dit overicht is hier te downloaden.