Acties

STICHTING HOE KATWIJK HOUDT JAARLIJKSE ZOMERACTIE VOOR KINDERKAMPEN IN ROEMENIË.

Sighet:
Het zomerkamp in Sighet is gepland in de 1e helft van juli. Hier gaan 30 kinderen een weekje op kamp, waarvoor enkelen zelf een kleine bijdrage kunnen betalen. Voor de overige proberen we geld bij elkaar te sprokkelen, om toch zoveel mogelijk kinderen te kunnen laten meegaan.

Belius:
In Beius zijn drie kampweken gepland met in totaal 170 kinderen! Een delegatie van het bestuur heeft het zomerkamp bezocht en de voorbereidingen zijn in volle gang.

Gebouwen worden nagelopen, het ongelijke terrein kan nog wel een opknapbeurt gebruiken. het zou fijn zijn als er een electrische grasmaaier beschikbaar kan komen..

Het allerbelangrijkste is echter dat de kinderen van een onbezorgd weekje kunnen genieten! Even weg uit de sleur van alledag, aandacht krijgen, met elkaar spelen, zingen en eten.

Draganasti:
In Drӑgӑnești (bij de Bulgaarse grens) worden in augustus twee zomerkampen gehouden. Ook hier betekent dit voor een aantal heel arme kinderen een onbezorgd weekje in hun armoedige bestaan.

We bidden om wijsheid voor de leiding die de kampen voorbereiden en begeleiden. We bidden voor de kinderen die mee kunnen gaan, omdat we het hen zo gunnen.

Ondersteunen?
Als u nog een bijdrage over wilt maken voor dit mooie doel, dan kan dit op:

Banknummer: NL 90 RABO 0331707977 

Gironummer: NL 31 INGB 0006194173 

T.n.v.: Christelijke Stichting HOEKatwijk

Mede namens de Roemeense kinderen hartelijk dank!